Project Description

Studio LST Logo

Dienstencentrum Sint Oda

Op de Campus van Sint Oda, werden gloednieuwe accommodaties gebouwd voor mensen met een beperking. Met het oog op het verhogen van de verblijfskwaliteit van de bewoners werd in eerste instantie samen met de architecten een masterplan uitgewerkt voor de gehele site.

Vervolgens werd (wordt) het geheel van zorgwoningen in fases uitgevoerd en begeleidt Studio LST het ontwerp en de aanleg van de omgeving.

De uitdaging bij dit project ligt in het zoeken naar een evenwicht tussen het leefcomfort, de geborgenheid van de bewoners, de belevingswaarde en de functionaliteit van de buitenruimte.

Enerzijds is het belangrijk dat de bewoners zich thuis voelen, anderzijds vergt een zorgcomplex op deze schaal een goed uitgeruste logistiek.

Om de site duidelijk leesbaar te maken werd er gewerkt met een duidelijke hiërarchie in de padenstructuur. Deze werd aangevuld met de nodige organisch vormgegeven groenzones, waarbij voor de beplanting naar de omliggende natuur gekeken werd.

Project Dienstencentrum Sint Oda – omgevingsinrichting bij zorgcomplex
Plaats Pelt
Opdrachtgever VZW Stijn
Periode In uitvoering