Project Description

Studio LST Logo

Omgevingsaanleg Sint-Oda

Campus Sint-Oda in Pelt – een dienstencentrum voor mensen met een beperking – kreeg gloednieuwe bewonersaccommodaties. De bewoners verblijven er in leefgroepen met aandacht en respect voor ieders eigenheid. Samen met de architect werkte Studio LST een concept uit voor het herstel van het karakter van de zorgsite. Daarbij hebben we maximaal ingezet op het leefcomfort van de bewoners met als uitgangspunten toegankelijkheid, beleving en onderhoud. Daarnaast hebben we een deel van de omgeving terug gegeven aan de natuur. Het natuurherstel gebeurde door gedeeltelijke ontbossing en heraanplant met streekeigen beplanting zoals heide en solitaire bomen. Een bijkomende troef van het natuurstel is dat het de onderhoudskost gevoelig helpt drukken.

Project Dienstencentrum Sint Oda – omgevingsinrichting bij zorgcomplex
Plaats Pelt
Opdrachtgever VZW Stijn
Periode In uitvoering