Studio LST Logo

Over Studio LST

Aangenaam, wij zijn de architect van uw buitenruimte.

Studio LST helpt publieke en private opdrachtgevers succesvolle projecten te realiseren. We zetten onze expertise in landschappen, infrastructuur en mobiliteit in om de balans te vinden tussen duurzaamheid, biodiversiteit en economische rendabiliteit.

kantoor

Onze garantie op succes zit in:

Het hanteren van korte communicatielijnen

Van het ontwerp tot en met de definitieve oplevering staat u in contact met de projectleider. Hij of zij heeft de nodige autonomie om meteen projectgerelateerde beslissingen te nemen. Vanop directieniveau blijven we betrokken in elk project en verzekeren zo een vlot projectverloop. Binnen de vier muren van onze studio werken we in een kleine, hechte groep. Dat bevordert een vloeiende onderlinge informatie-uitwisseling en samenwerking.

Het bieden van een totaalpakket

van een geïnspireerd ontwerp over het vergunningentraject tot een gedetailleerd uitvoeringsplan en de -opvolging, … we hebben de nodige specialisten om het totaalpakket aan te bieden. Zowel voor een landschapsontwerp als voor een infrastructuurproject hebben we de juiste mensen om het ontwerp én het projectmanagement boven verwachting te volbrengen. Voor iedere opdracht stellen we binnen onze studio een team van veelzijdige specialisten samen dat buiten de kaders kan en durft denken om maatoplossingen voor uw project te vinden.

Passie voor duurzaamheid

We huiveren van greenwashing. Onze specialisten zoeken in ieder project oprecht naar mogelijkheden om de ecologische en duurzame kwaliteit van het project naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Circulaire oplossingen voor een landschapsontwerp zijn ons niet vreemd. Wanneer we doordacht met de ecologische kansen binnen het project omspringen, brengen ze ook economische voordelen.

Studio LST slaagt erin de brug te slaan tussen het strikt naleven van de geldende regelgeving en het respecteren van het vooropgestelde budget enerzijds en toevoegen van maatschappelijke meerwaarde en bio-ecologische spitsvondigheid anderzijds. Vanuit die mix van harde en zachte randvoorwaarden vertalen we graag uw doelstellingen naar de buitenruimte.

Wanneer u ons vanaf dag één mee uitnodigt aan de tekentafel slagen we erin architectuur en buitenarchitectuur perfect op elkaar af te stemmen.