Project Description

Studio LST Logo

Ontsluiting grindwinningsgebied en aanleg riolering

Het plan is geënt op een nieuwe ontsluitingsweg die het projectgebied doorkruist tussen de Vilgertenweg in het noorden enerzijds en de weg Geistingen en Dalerstraat in het zuiden anderzijds. De nieuwe weg zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van het Bastion en het surfstrand. Op het dijklichaam is een dubbelrichtingsfietspad van 3m breed in betonverharding aangelegd. Het 2km lange fietspad verbindt recreatiegebied de Spaanjerd met Kessenich.

Nog in het kader van dit project werd de riolering voor het nieuwe bedrijventerrein rond Agropolis aangelegd.

Opdrachtgever Grindcomité
Plaats Kinrooi
Opdracht Herinrichting grindwinningsgebied Boterakker – Maaswegen compensatiezones.
Kostprijs € 3.273.00
Periode 2011 t/m 2020