Project Description

Studio LST Logo

Resort Hoge Kempen

In 2018 is Studio LST door de toenmalige directie van het kampeerverblijfpark “’t Soete Dal” te Zutendaal, aangesteld om een masterplan uit te werken voor het gehele verblijfpark met daaraan gekoppeld een groenbeheerplan.

De doelstelling was om het gehele park een nieuwe “look and feel” te geven. Dit resulteerde enerzijds in een verbetering van de omgevingskwaliteit, onder meer door de opmaak van het duurzame groeninrichtingsplan met een ruim spanningsveld tussen open en gesloten plekken. Anderzijds werd de architecturale kwaliteit van het park herbekeken. Naast de keuze voor kwaliteitsvol materiaalgebruik in de omgeving en het straatmeubilair werd er ook een inrichtingsvoorstel uitgewerkt. In nauwe samenwerking met de architecte werden nieuwe chalets met diverse groottes en gevelarchitectuur uitgewerkt.

Momenteel maakt het Resort Hoge Kempen (het voormalige ‘’t Soete Dal’) deel uit van de groep Europarcs.

Project Resort Hoge Kempen – Omgevings- en infrastructuurontwerp + Groenbeheersplan
Plaats Zutendaal
Opdrachtgever Europarcs Groep
Periode 2018 -2021