Project Description

Studio LST Logo

Resort Hoge Kempen

Opmaak masterplan voor de ombouw van kampeerverblijfpark tot verblijfsresort.

De nieuwe eigenaar van het verblijfspark zocht een nieuwe invulling en uitstraling voor het terrein, gekoppeld aan een groenbeheerplan. In die visie diende het park een nieuwe look & feel te krijgen, moest er ruimte komen voor nieuwe chalets met een ruime diversiteit in grootte en gevelarchitectuur en diende de ruimtelijke kwaliteit hersteld te worden. We hebben daar invulling aan gegeven door een variatie tussen open en gesloten plekken (grasveld versus boszones) te creëren. De nieuwe groeninrichting is duurzaam en er is aandacht voor kwaliteitsvol materiaalgebruik en straatmeubilair.

Naast het masterplan en de ontwerpen voor de infrastructuur en omgeving verzorgde Studio LST het dossier voor de omgevingsvergunningsaanvraag per deelfase.

Project Resort Hoge Kempen – Omgevings- en infrastructuurontwerp + Groenbeheersplan
Plaats Zutendaal
Opdrachtgever Europarcs Groep
Periode 2018 -2021