Project Description

Studio LST Logo

Grindwinningsgebied Boterakker

Door de winning van het maasgrind sedert enkele decennia, werd vruchtbaar landbouwgebied omgezet in een grote hoeveelheid water. Deze enorme plas van 500ha, de “Vissenakker”, werd voor 40ha terug opgevuld om herinrichting van het gebied mogelijk te maken. De site van 40ha werd specifiek toegewezen aan het project Agropolis, een ‘broedplaats’ voor innovatieve ontwikkelingen binnen de land- en tuinbouwsector.

Studio LST kreeg van het herstructureringscomité de opdracht om het hele gebied vorm te geven en de infrastructuur van het Agropolis project te ontwerpen. Naast de inrichting van de functionele infrastructuur (wegenis en riolering) werd langsheen de prachtige grindplas, bovenop de dijk een fietsinfrastructuur aangelegd.

Ten noorden van Agropolis werd het Bastion ingeplant – een recreatieve zone die dienst doet als evenementlocatie. Verderop naar het oosten werden aansluitend de dijkophogingen ontworpen waar je in het natuurgebied Koningssteen – Kollegreend de wilde riviernatuur kan herontdekken.

Opdrachtgever Grindcomité
Plaats Kinrooi
Opdracht Herinrichting grindwinningsgebied Boterakker – Maaswegen compensatiezones.
Kostprijs € 3.273.00
Periode 2011 t/m 2020